TEST GRILA

Numele cursantului care raspunde la chestionar este :

 1. Tag-ul <FONT> poate primi atiributul :
  VALIGN - pentru centrarea textul in mijlocul paginii WEB .
  SIZE - pentru a stabili marimea fontului .
  COLOR - Pentru a stabili culoarea fontului .

 2. Un script JvaScript se initializeaza astfel :
  <script>.....</script>
  <script language="javascript">.......</script>
  </script language="text/javascript">.........</script>

 3. Definirea unei CLASE in HTML se realizeaza cu atributul :
  ID
  CLASS
  FUNCTION

 4. Care este varianta de raspuns reprezinta o definire corecta a unei liste de definitii ?
  <ul>........</ul>
  <dl>........</dl>
  <li>........</li>

 5. La <FONT> se pot adauga urmatoarele atribute :
  STYLE="border:5px;size="7";color:red;"
  size="7" color="#GA55FF"
  STYLE={font-color:#AF00FF;font-family:arial;}

 6. Prestabilirea unei dimensiuni a unei poze se face astfel :
  <img src="imagine.jpg" valign="320" halign="450"></img>
  <td hight="320" width="450"><img src="imagine.jpg"></img></td>
  <img src="imagine.jpg" width="450" hight="320" ></img>

 7. O caseta de text se defineste astfel :
  <areatext row="nr_linii" col="nr_coloane" name="CasetaDeText" value="caseta">
  <input style="text" name="text" value="text">
  <input type="text" value="text">

 8. Atributul <dotted> se aplica ca fiind o caracteristica la :
  font-style
  border-style
  text-style

 9. Inserarea caracteristicilor de tip CSS , in pagina HTML , aflate in fisierul "style.css" , se realizeaza astfel :
  <input type="file" name="style.css"></input>
  <a href="style.css" rel="text/css"></a>
  <a href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"></a>